Etikett: pollenfällor

  • Större delen av denna söndag har jag och storebror arbetat ute bland bigårdarna Sörbo, Garpenberg, Walla och Per-Hans samt jag gjorde ett kort besök till ett bisamhälle här hemma.

    På 8 bisamhällen i Sörbo samt 3 stycken i Per-Hans har vi bytt ut de vanliga bottnarna med pollenfällor-bottnar. Med dessa pollenfällor skall vi fånga pollen som vi sedan kommer bearbeta genom att torka det innan vi kommer sälja detta.

    Under dagens arbete blev det ca 70 bilder tagna på storebror, bin, bisamhällen, bigårdar och så vidare.

    Framför några bisamhällen i bigården Per-Hans blommade Liljekonvajen för fullt.