Engelsbergs bruk

  • Engelsbergs bruk

    ·

    222_2300x.jpg

    Engelsbergs bruk som ligger vid Ängelsberg i Fagesta kommun, Västmanland är ett av Sveriges världsarv.