Lingonpepparkaka

IMG_9969 (2)x.jpg

Lingon, pepparkaka & lingonpepparkaka fotograferades tillsammans i en produktbild till framtida bruk.