tagetes

  • Gräsgrön guldbagge

    ·

    IMG_9327x.jpg

    På en tagets i trädgården fann jag denna Gräsgröna guldbagge stå på, förmodligen ätande av nektar som dessa livnär sig på.