städning

  • Vårstädning

    ·

    20090329.jpg

    Tydliga spår att det pågår vårstädning i bisamhällerna.