Etikett: rensningsflyg

  • Några bilder på/från vår “hembigård”

    Även om snön ligger kvar i vår ”hembigård” var det aktivitet av flygande bin i luften utanför bisamhällena, för de har förmodligen precis som de flesta fått vårkänslor och nu vill sätta igång med vårens arbete. Det samhälle som jag tyckte det var mest flygaktivitet runt var det mittersta bisamhälle på bilden, även sett ifrån…