mur

  • Svenskporten

    ·

    IMG_5754x.jpg

    Svenskporten är en av de portar som fanns i den stadsmur som omgav Riga. Denna port  byggdes år 1698 och är den enda porten som finns kvar i dag.