Groda

  • Groda

    ·

    20080716.jpg

    Det var något som hoppade i gräset när jag gick nedför trappan mot vår parkering.