Greta

  • Måns, Greta, Larsson

    ·

    I fåtöljen som står ute på trappan ligger Måns, Greta och Larsson bredvid varandra och tittar åt varsitt håll.