Dag/natt sett från Myrtorget

20170130_164255x.jpg

Bakom husen kan man se sista ljuset av solen denna dag medan ovanför taken kan man se Venus & månen.

20170130_164255xx.jpg