Tre älvar, älvmötet

IMG_8680y.jpg

På Älvudden i Djurås kan man beskåda älvmötet, hur Österdalälven (till vänster) och Västerdalälven (till höger) möts och bildar Dalälven (mitten).

Kategorier: