Ingefäralakritspraliner

IMG_7185x.jpg

En provomgång av den nya ingefäralakritspralinen, (om den blir bara tillfällig eller inte får vi se)