Kort godståg

IMG_7832x.jpg

Ett diesellok med två vagnar bakom sig, förmodligen  med något flytande eller gasaktigt ämne till någon av storindustrierna i Avesta.