IMG_4579x.jpg

Samband med att elledningarna grävdes ned i marken blev det en ny utsikt från vardagsrummet över Dalälven med omgivning, utan störande elstolpar och elledningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *