Rymdfärjeuppskjutning

IMG_1153x.jpg

På NASAs webbtvkanal såg jag förmodligen den sista uppskjutningen av rymdfärjan Atlantis, innan den går pension efter 32 starter.