Skyltar

Upptäckte att vår logotype hade hamnat på tavlan utanför gallerian. Kan nämna att två skyltar plockades ner och två sattes upp.