Guckusko

Guckosko
I lördags kväll var vi till naturreservatet Risshyttehage utanför Säter och tittade på Guckosko, en fridlyst orkidé.

Följande kunde man läsa om Guckusko på en skylt som stod vid naturreservatet.

Guckusko (Cypripedium calceolus L)
Guckuskon förekommer fra i lövängar och glesa gran- eller tallskogar på fuktig kalkrik mark. Den blommar i Dalarna under senare delen av juni.
Orkidéer har ofta en komplicerad lösning för sin fortplantning och det gäller i hög grad guckuskon.
Blommans färg och sötaktiga lukt lockar insekter (speciellt jordbin) till besök. Läppens teckning får biet att krypa ned i blomman varvid det passerar märket som därigenom befruktas (om biet medför guckuskopollen). När biet hamnat i läppen (skon) kan det inte ta sig ut annat än genom ett par genomlysta små öppningar i blommans mitt. När biet tränger sig ut pressas det mot ståndarna och får pollen på sig att nästa blomma kan befruktas.
Guckuskon är sällsynt och fridlyst i hela landet.”

Om du vill läsa mer om Guckuskon kan jag dels rekommendera Den virtuella floran och dels Wikipedia.

Andra bloggar om: , ,

M. Laby

Kategorier:
Etiketter: