En blivande drottning?

Förhoppningsvis blir denna larv en ny bidrottning precis som de andra ca 30 andra larver som omlarvades på två odlingsramar som placerades i en “starter” (avläggare) när vi startade med (2007) årets första drottningsodling.