Engelsbergs bruk

222_2300x.jpg

Engelsbergs bruk som ligger vid Ängelsberg i Fagesta kommun, Västmanland är ett av Sveriges världsarv.