10/5-2015

Denna blogg som fanns här, vars sista blogginlägg var ifrån 2008 har tagits bort på grund av för mycket spam. 

Kanske kan min aktiva fotoblogg vara av intresse laby.nu/foto 

M. Laby

10 / 5-2015

This blog that existed here, whose last blog post was from 2008 have been removed because of too much spam.

Perhaps my active fotoblogg be of interest laby.nu/foto

M. Laby