juli 2017

My marvelous image

Kråka & fiskgjuse

Posted on Jul 21, 2017 in Djur: Fåglar

Medan en kråka sitter på elledningen till järnvägen och spanar utöver Dalälven med omgivning flyger/ryttlar en fiskgjuse över Dalälven på spaning efter fisk.

Highslide for Wordpress Plugin