My marvelous image

Samband med att elledningarna grävdes ned i marken blev det en ny utsikt från vardagsrummet över Dalälven med omgivning, utan störande elstolpar och elledningar.  

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *