Vitt, grönt, rött & lite gult Bella vid älven Bi i sälgen Snart framme i sälgen Vårstjärnor I rabatten fann jag ... Vitsippa Blåsippor 10 april - kvällsvy 10 april - morgonvy Tussilago & ett grässtrå